Kirken er håbets hus – Maria Bræstrup Aaskov

På søndag fortætter vi hvor Anne Thompson slap, og lader det livsnødvendige håb være omdrejningspunktet endnu en gang. Kirken er som en oase, et helle, et sted vi kommer for at læsse af, blive fyldt på og være, og det er samtidig et sted vi i de fleste tilfælde forbinder med håb.

Hør mere her:

podcast-large

Håbet er livsnødvendigt – Anne Klitgaard Thompson

Pastor Anne Thompson taler denne søndag om håbet som en livsnødvendighed.

I Hebræerbrevet i Bibelen, fremstilles håbet som et anker for sjælen, der urokkeligt og sikkert rækker ind bag ved forhænget. Der er altså et stort håb om at livet mere end det, vi kan se.

I talen taler Anne om børnehjemsbørn, Babettes Gæstebud og meget andet. Hør mere her og find håbet:

podcast-large

I er jordens salt – Thomas Risager

I er jordens salt! Sådan siger Jesus til sine disciple. Er der nogen sinde nogen som har sagt sådan til dig?  Det har nok nærmere været noget i retning af: “Vil du række mig saltet?” For salt står jo på ethvert veldækket middagsbord.

I dagens tale, tager Thomas Risager fat i begreberne salt og lys, som Jesus anvender om sine disciple.

Hør mere her:

podcast-large