Den guddommelige dans

Søndag d. 21. januar 2024. Strandby Metodistkirke.

Tale ved gudstjensten, som markerede fusionen mellem Strandby og Frederikshavn Metodistkirker. Talen blev ikke optaget, så der er ingen podcast.

Prædiken søndag d.21. januar  2024.

Metodistkirken i Strandby. ©Distriktsforstander Thomas Risager, D.Min.

Tekster: Salme 150 & 1. Kor 13,1-13

Den guddommelige dans

Tak. Tak for indbydelsen til at komme og være med til at feste sammen med Jer i dag. 

Det er en stor glæde, at vi i dag kan fejre fusionen mellem Frederikshavn og Strandby Metodistmenigheder

På mange måder er det et bryllup, som vi er inviteret med til. 

Det er to store personligheder, vil jeg sige, som efter et frieri, lange forberedelser, økonomiske beregninger, opgivelsen af et hjem, men ikke opgivelsen af et område som man har stor kærlighed til, nu er blevet gift.

Der er meget som er ens, men sandelig også, som i ethvert ægteskab, meget som er forskelligt. Der er styrker og svagheder, men man er fælles om en stor kærlighed, som er fundamentet for alt.

Det er et godt fundament for to kirker, som bliver én, ligesom det bestemt også er et fremragende fundament for mennesker i almindelighed. 

Troen på Guds kærlighed er altafgørende og særlig, også i et bryllup mellem to menigheder. 

1. Johannes Brev i bibelen taler om, at den kærlighed Gud møder os med, før vi overhovedet har tænkt på Gud, er en kærlighed, som forvandler os og fordrer af os, at vi elsker hinanden. 

Der står:

“Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os: at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Deri består kærligheden: ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vore synder.

Mine kære, når Gud har elsket os således, skylder vi også at elske hinanden.”

Perspektivet er, at Guds kærlighed er først og størst og som følge af den, kan vi elske – og det udfordres vi til at gøre. 

Den kendte tekst fra første Korinther brev er en nøgletekst til forståelsen af evangelierne og troen i det hele taget. Her er kærligheden helt central. 

Her understreges det at ligegyldigt, hvor dygtige vi er, hvor veltalende vi er, hvor dyb tro vi har, så er det alt sammen flintrende ligegyldigt, hvis ikke vi har kærlighed. 

Det er måske noget af det, som kristentro mest af alt handler om, ikke så meget at forstå troen, dogmer, eller alle biblens mange kringlede passager, men at turde tage mod den gudgivne kærlighed og elske ud fra den, som er helt central. 

Kærlighed er mange ting. Der er mange mennesker, som er blevet at blive skuffet over kærlighed, for skulle kærligheden ikke, som Paulus skriver det, 

tåle alt, tro alt, håbe alt og udholde alt? 

Og alligvel har mange oplevet at kærligheden gik i stykker. Men kærlighed er meget mere end kærligheden mellem to mennesker. 

I det græske grundsprog er der flere ord for kærlighed, hvor vi på dansk kun har et ord. 

Kærligheden mellem to menesker, hedder på græsk eros. Det er en menneskelig kærlighed som har sin rod i, at jeg når jeg elsker, forventer og håber på en kærlig reaktion eller respons fra den jeg elsker, en respons om kan bekræfte min følelse af kærlighed. 

Så er der filos, som er et andet græsk ord for kærlighed. Den kender vi alle sammen, for det er den indbyrdes kærlighed, med alle de forviklinger, der kan være, som findes i det kristne fællesskab – i kirken, og i andre fine fællesskaber. 

Den kærlighed Paulus skriver så begavet om her, hedder på græsk agape. Det er en kærlighed som er fuldendt og uden fejl. Den har ikke egne motiver, for den tager sit udgangpunkt i den der elskes, ikke i den der elsker. 

Det er en kærlighed som er renset for motiv, som ikke forventer noget speciel modsvar, som kun finder sin glæde i den der elskes. 

Den er er rodfæstet i Guds kærlighed til os, og handler kun om, at vi elskes som dem vi er. 

Den kærlighed tåler alt, og den kærlighed er større end alt andet. Den kærlighed skal aldrig forgå.

Vi elskes og fordi vi elskes af Gud, kan vi elske. Den kærlighed som 1. Johannes brev taler om, at vi skal elske med, er ikke en kærlighed vi skal grave frem fra vores inderste.

Den er ikke noget vi skal præstere, for det er en kærlighed som er givet os fra Gud. En kærlighed som vi kan give videre, for den kommer fra en kilde som aldrig løber tør. 

Faktisk er kærlighed den eneste ressource, som der bliver mere af, når vi frådser med den. 

Vi læser ofte bibelteksterne fra 1. Korintherbrev i forbindelse med bryllupper. Det gør vi til dels fordi det er så romantiske tekster, men sandelig også fordi billedet af ægteskabet også er et billede, der bruges på forholdet mellem Kristus og kirken, altså os og Kristus.

Kærligheden er helt central og den er fundamentet for alt. 

Ved en bryllupsfest, synes jeg altid at brudevalsen er et fantastisk fint udryk for kærlighed og derfor er den også særdeles romantisk. 

Dans er et udtryk for kærlighed. Den måde to elskende omfavner hinanden på og og giver sig hen til musikken, til rytmen, til hinanden er så smukt. 

Det ser så elegant ud, når et par smilende glider af sted i musikkens og hinandens favn og helt tydeligt følger rytmen og ikke mindst hinanden. Man kan ikke danse, hvis ikke man for en stund glemmer sig selv, og fokuserer på den anden.

Der bliver en samhørighed uden ord og instruktion, og når jeg ser på det, så ser det legende let og særdelse fredfyldt ud.

På mig virker det også som om, at tiden for en stund står stille, alle bekymringer om noget som helst forsvinder til fordel for en tilstedeværelse i det nu, som dansen er. Og det nu er ikke stilstand. Det er bevægelse.

Det er brudevalsen, men dans er jo meget mere. Brudevalsen er det totalt romantiske, hvor man danser med sin elskede. 

Men dans er meget mere, ligsom kærligheden er meget mere end den mellem to elskende. 

Vi kan danse med flere partnere, som vi har forskellige relationer med. Det er her, hvor de forskellige ord og udtryk for kærlighed, som vi nu kender dem fra græsk, kommer til udtryk. 

Der er ikke noget galt i, ja det kan faktisk være utroligt smukt, at danse med en anden, end den man elsker romantisk (eros). 

Det er også en kærlighedshandling, at tage mod indbydelsen til dans, når en hånd bliver rakt frem til dig. 

Håbet er også at den kærlighed vi elsker hinanden med efterhånden bevæger sig hen mod en agapekærlighed. Igen er det ikke noget vi kan præstere, men udelukkende noget som kan ske under Helligåndens virke i den proces som vi, teologierne, i vores kirker kalder helliggørelse. Det er Gud der virker i os, men vi er selvfølgelig nødt til at tage mod den fremstrakte hånd og deltage i den dans, vi er budt op til. 

Dans fascinerer de fleste af os. 

Måske tænker du, åhhh det ved jeg da ikke om det gør, så vil jeg bare minde om den enorme interesse der er for “Vild med dans” på tv, selvom vi er ved at løbe tør for kendisser til at deltage i programmerne. Jeg er fascineret.

Jeg ville for eksempel ønske at mine forældre havde stået fast på, at jeg skulle gå til dans hos Anne Gigger, som jeg tror danselæreren hed. 

Jeg ville nemlig ønske at jeg var bedre til at danse, sådan  at jeg frimodigt kan være på floor, som de unge siger. 

For hvis man skal danse med mig, så skal man have en engels tålmodighed og stor overbærenhed. 

Dansen bruges som et billede på livet og i mange kristne tænkeres overvejelser er dansen brugt som et udtryk for det at leve med Gud. 

Det er et super billede, fordi det udtrykker aktivitet, bevægelse og engagement frem for passiv venten.

Gud rækker sin hånd frem til hver enkelt af os, også de af os, som ikke er de fødte dansere, og byder op til dans. 

I dag fejrer vi brylluppet mellem to menigheder, som bliver til en. 

Der er brudevals, og mange danse forude med hinanden og med Gud. 

Mit håb og min drøm er, at vi får hele Strandby, Frederikshavn, ja hele Nordjylland på flor til en seriøs dejligt, legende, udfordrende, udviklende, missionerende, inkluderende, og ikke mindst kærlig dans. 

For det er nu, der spilles op til dans! 

Amen. 

Ichtus: 

Shalom to You 

Må din vej gå dig i møde

De Hellige tre konger

Prædiken fra Odense Metodistkirke. Søndag d. 7. januar 2024.

Prædiken søndag d. 7. januar 2024.

Metodistkirken i Odense. ©Thomas Risager, D.Min.

Tekster: Matt 2,1-12 & Mark 1,4-11

Det siges, og vi synger det, at julen varer lige til påske.

Men lige så snart vi er kommet igennem julens helligdage, så er julen pakket ned langt de fleste steder. 

Man kan godt blive lidt forvirret. Det bliver ikke mindre forvirrende af, at det i dag er Hellig tre kongers søndag. Fordi det er den første søndag efter hellig tre kongres dag, som er d. 6. januar. 

I de ortodokse traditioner fejres julen nu. Så forvirringen er total. Sådan har det indtil i år været i Ukraine, men de har i protest mod russernes skamløse invasion flyttet julen, så den ligger samme sted, som hos os i Vesten. Sådan kan der også gå politik i julen.

 Hos os markerer Hellig tre konger, i alt fald sådan officielt, men ikke folkeligt, julens afslutning. 

Hellig tre konger har været jul i de første mange år af den kriste kirkes eksistens. Først da kristendommen bliver statsreligion i Romerriget omkring år 312 bliver julen, som vi kender den, placeret i fra om aftenen d. 24. december  med hellig tre konger som afslutning.  Iøvrigt er alt det op til, hvor vi tænder lys i adventskransen ikke jul, men advent. Sådan siger de decembergnavne præster i hele adventstiden. Sådan nogle har vi ikke her. 

Den bibelske beretning, som ligger til grund for Hellig tre konger er historien fra Matthæusevangeliet, som Amanda læste for os. 

Dette er en af de historier, som har mere i sig end den bibelske evangeliefortælling. Vi lægger pr. tradition rigtigt meget ned over denne historie, som faktisk ikke står noget om i Matthæusevangeliet. Evangeliet og folkesagn er blevet blandet samen. 

Mathæus siger, at de er vise mænd. Den græske grundtekst indikere at de lidt overnaturlige, her anvendes ordet magikere, som mange tillader sig at forstå som astrologer eller astronomer, men der har nu nærmere sin grund i den ide, at de følger stjernen. 

 Alligevel siger vi Hellig tre konger. Denne ide stammer fra kirkefaderen Origines, som omkring år 200 slog igennem med tankegangen om, at de måtte være konger siden de kom med så fine og kostbare gaver. I øvrigt er det også i tråd med Salme 72 og Esajas 60, som begge siger, at der skal komme konger bærende på fine gaver.

Man mener også at kende deres navne, Kasper, Melchior og Balthasar samt at deres jordiske rester hviler i Domkirken i Køln. I følge folkesavnet var én af dem også fra det afrikanske kontinent og en anden fra Asien. 

Der er rigtigt meget, som er spundet sammen, men det er en vigtig historie i fortællingen om Jesus. 

Bliver forvirringen total, hvis jeg siger at historien her også i kirken blever set sammen med historien om Jesu dåb og hyrdernes besøg i stalden julenat?

Det som historierne har til fælles er, at de begge rummer et element af anerkendelse af, hvem Jesus er, altså at han er Messias, han som skal frelse verden. 

I den engelsksprogede del af verden hedder helligtrekongers søndag epifani, som betyder åbenbaring.  Det er det, som er i fokus. Det åbenares, at Jesus er frelseren.

De vise mænd følger stjerne, som har markeret at Jesus – kongernes konge – er født. Som den naturligste ting i verden opsøger de hovedstaden og regentens palads, men det er som bekendt ikke hos Kong Herodes, at kongebarnet er. 

Vi kender historien og ved, at vismændende følger stjernen til et hus i Betlehem, hvor barnet er. Historien siger, at vismændende i en drøm fik åbenbaret, at de ikke, som de havde lovet Herodes, gik tilbage for at fortælle hvor barnet var. Herodes gik helt amok og fik alle drengebørn i Betlehem slået ihjel, mens Maria og Josef var flygtet til Egypten med Jesus. 

Vismændende fra Østerland, fremmede i forhold til kulturen og den jødiske tro, forstår at barnet Jesus er frelsenen, så de faldt på knæ og tilbad Jesus. Hvis sagnhistorien om at de er konger, er sand, så er det endnu større at de falder på knæ og tilbeder.

De kostbare gaver fortæller også en historie, for de åbenbarer fremtiden. Guld, røgelse og myrra. 

Guld, røgelse og myrra læses blandt andet i den katolske kirke som symboler på Jesusbarnets natur. Guld symboliserer hans status som jødernes konge, mens røgelsen er et tegn på Kristi guddommelige natur, hans præsteskab: vi kan bede til Jesus og lade vore bønner stige op med røgelsen. Og endelig ses myrraen som symbolet på, at Guds søn også er menneske og dermed dødelig. For myrra blev blandt andet anvendt til at salve den døde med. 

Gaverne peger altså fremad mod påsken, Jesu gerning, Jesu død og opstandelse.

Med disse gaver viser vismændende at dette var åbenbaret for dem. 

Så er der dåben, hvor Jesus som så mange andre før ham, kommer til Johannes døberen. 

Johannes havde døbt mange mennesker som en forberedelse til at Jesus skulle komme. 

Fra Jesu møde med vismændene som barn til Jesus som ca. 30 årig sammen med Johannes Døberen. 

Markusevangeliets skildring af Jesu dåb er den mest kortfattede og nøgterne fremstilling i evangelierne. 

Kernen er, at da Jesus stiger op af vandet, flænges himlen, Ånden daler ned over Jesus, og han hører en røst fra himlen sige: “Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag!”

Det taler ind i Messiashemmeligheden, som er et af særtrækkende ved Markusevangeliet, men det kan vi tale længe og mere om en anden dag. 

Hele pointen her er, at Gud i Jesu dåb bekræfter for ham, at han er den, som folket venter på. Han er Messias.

De hellige tre konger/vismændene kommer fra fremmede egene og tilbeder Jesus. De falder på knæ for kongernes konge. De giver gaver, som viser, at de forstår, hvilken fremtid der liggerforan Jesus i hans frelsergerning. 

Hyrderne fra julenat, som jo var de første, kom til Jesus barnet i stalden som fælge af at englene på markenere havde åbenbaret for dem, at frelsen er kommet til hele folket. Det understreges af at hyrderne er ikke-personer. 

I dåben bekræfter Gud Jesus i, at han er den, som de alle sammen siger, han er. Derfor bliver dåben også startskuddet til Jesu offenlige liv – hans frelsergerning på jord. 

Frelsergerning, verdens frelser, Kristus, det er store ord! 

Måske tænker du: Gad vide om Gud kan elske en som mjg? Kan alt dette virkelig have med mig at gøre?

Spændet fra betydningsløse hyrder til vismænd, måske endda konger, viser os, at Guds kærlighed er for ALLE. 

Så svaret på spørgsmålet om Gud kan elske én som dig er, er et rungende ja. 

Må Gud åbenbare sin kærlighed til dig for dig! -og mig! 

Amen. 

Salme 547 – Jesus, ved dit bord du bænker