Kærlighed er svaret – Thomas Risager

Uanset hvad spørgsmålet er, så er kærlighed svaret. Det er ikke den romantiske kærlighed, hvor man har maven fuld af sommerfugle, når man bare tænker på hende, som jeg tænker på. Den er også fin og ønskværdig. Men det er den kærlighed, som kræver noget af os, der er svaret.
Det er den kærlighed, der kan gøre verden til et bedre sted.
Den kærlighed, som Paulus i Romerbrevet omtaler som lovens fylde.

Hør mere her:

Du kan også læse talen her. Bemærk dog, at der ofte er lidt forskel på det skrevne ord fra forberedelsen og det talte ord i gudstjenesten.

Manuskript i PDF-format

 

 

1 a f 5

Prædiken søndag d. 10. september 2017. Metodistkirken i Odense.

©Thomas Risager, D.Min. Tekster: Matt 18,15-20. & Rom 13,8-14. Midt i blandt jer

Kærlighed er svaret!
Uanset hvad spørgsmålet er, så er kærlighed svaret.

Det er ikke den romantiske kærlighed, hvor man har maven fuld af sommerfugle, når man bare tænker på hende, som jeg tænker på. Den er også fin og ønskværdig. Men det er den kærlighed, som kræver noget af os, der er svaret.

Det er den kærlighed, der kan gøre verden til et bedre sted.

Den kærlighed, som Paulus i Romerbrevet omtaler som lovens fylde.1

Nogen af Jer ved, at jeg var et par uger i Oslo umiddelbart efter Breiviks angreb på regeringskvartalen i Oslo og massakren på Utøya.

Det var helt tydeligt allerede ved ankomsten til Oslo, at noget var helt helt anderledes.

Jeg husker at jeg trådte ud af flybussen, og blev slået af at der var helt fuldstændigt stille. Ingen trafiklarm, ingen fester eller glade gæster ved alle de mange udendørs restauranter. Der var stille.

1 Rom 13,10

2 a f 5

Jeg var ankommet til en by i sorg. Sorgen var massivt tilstede.

Blomsterhavet fyldte pladsen foran Domkirken, de bredte sig ud over vejene, så busser og biler kunne ikke passere. Domkirken var åben og mennesker bad og tændte lys, mens præsterne var synligt tilstede og igang med et trøste folk.

Selfølgelig var der også vrede mod Anders Breivik, men sorgen og ikke mindst værdigheden, hvormed Oslo bar dette var slående.

Jeg lagde mærke til et skilt midt i blomsterhavet, som talte til mig:

“Hvis én mand kan udvise så meget had, tænk hvor meget kærlighed, vi alle kan vise sammen.”2

Jeg ved ikke om det var den unge pige, som sagde de samme ord til CNN, der har lagt den buket.

Men her oplevede jeg, at mennesker i en situtation, der var konfliktfyldt og kunne være fyldt med hævntørst og had, bevidst valgte et andet svar.

De gjorde det, som Jesus udfordrer os til i Bjergprædiken. De vendte den anden kind til.3

Der var masser af vrede og det var ok, men man valgte kærlighedens vej.

2 Ukendt overlever til CNN

3 Matt 5,39

3 a f 5

150.000 mennesker var samlet i Oslo og den norske kronprins sagde de berømte ord:

“I aften er gaderne fulde af kærlighed. Vi har valgt at besvare grusomhed med nærhed. Vi har valgt at møde had med sammenhold. Vi har valgt at vise, hvad vi står for.”4

Jeg kender naturligvis ikke overvejelserne eller baggrundende hos de mennesker, som her siger de vise ord.

Set med mit perspektiv. Og det perspektiv er, hvis nogen skulle være i tvivl, et kristens perspektiv, hvor jeg føler mig alvorligt udfordret til at forsøge at efterligne Jesus.

Set fra mit perspektiv er disse kærlighedssvar åbenlyst rigtigt. Der er heller ingen tvivl om, at det er svar, som har krævet vilje til at afstå fra at lege med på onde præmisser, som blev sat med angrebene.

Kærligheden, som Jesus udfordrer os til ikke kun at tale om, men at udleve, virker.

Vær ikke nogen anden skyldig, end at elske hinanden, for den der elsker andre, har opfyldt loven.5

Jeg bliver ofte spurgt om, hvordan det egentlig ser ud, det der næstekærlighed og det med at efterfølge Jesus.

4 Kronprins Haakon af Norge

5 Rom 13,8.

4 a f 5

Selvfølgelig er vores liv og vores hverdag ikke så dramatiske som ugerne i 2011 var i Norge.

Men det er sådan det ser ud.

Et bevidst og reflekteret valg om at møde uretfærdighed og ondskab med kærlighed. Det er en kærlighed, der koster.

Måske tænker du, at det er at lade sig trampe på. Men det er jeg ikke enig i. Jeg vil sige tværtimod, for gengæld får ikke nogen til at standse op og tænke. Gengæld fanger ikke verdens opmærksomhed, for det er vi så vant til.

Kærlig vend den anden kind til, bemærkes i en verden, der er fyldt af så meget andet end kærlighed.

I Johannesevangeliet er Jesus samlet med sine disciple. Det er deres sidste aften sammen og han udfordrer dem.

“v34 Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. v35 Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden.«6

Det er blandt andet noget af det, som I ser på billedet bag mig. Et billede som er taget en helt almindelig aften her i kirken.

Kærlighed er lovens fylde.

6 Joh 13,34-35

5 a f 5

Amen.

Breivik er dømt – Ondskaben fik navn og ansigt!

I anledning af at Anders Behring Brevik er dømt af Byretten i Oslo, trykker jeg igen den prædiken, som jeg skrev og holdt i Metodistkirken d. 31. juli 2011.

Prædiken søndag d. 31. Juli 2011

Odense Metodistkirke. © Thomas Risager

Tekster: Matt 5,38-48

Tema: Ondskaben fik navn og ansigt

Sidste fredag hørte jeg lidt om bomber i Oslo og jeg tænkte, at det var forfærdeligt.

Lørdag morgen vil jeg lige tjekke op på det ved at se lidt morgen nyheder på TV. Her var det slet ikke bomben i Oslo, som var i centrum, men massakren på Utøya.

En mand har skudt og dræbt 80 (tallet er senere nedjusteret en smule, således at det korrekte tal er 68 døde på Utøya) unge mennesker på en politisk ungdomslejr. Det er jo sådan noget man hører fra Irak eller Afghanistan, ikke at det ikke også er frygteligt, når det sker dér, men i Norge. Det er jo faktisk i vores egen baghave.

Forfærdeligt og slet ikke til at rumme.

Jeg kan slet ikke sætte mig ind i de oplevelser som alle de unge mennesker har gennemlevet og jeg kan overhovedet ikke forstå, hvordan et menneske kan finde på at gøre sådan noget.

Pludselig fik djævelen ansigt og navn: Anders Behring Breivik.

Medierne skriver flittigt om Breivik og noget af det, som er kommet frem er at han er engageret på den yderste højrefløj. Ham om det!

Men også at han er kristen og kalder sig selv en kristen fundamentalist. Han skriver i sit manifest, at han undervejs har bedt Gud om at hjælpe ham med sit foretagende. Det er straks mere problematisk – i hvert fald for mig. Og det synes jeg ikke skal stå alene uden en kommentar fra mig.

At påkalde sig Guds vilje, når man handler ondt mod Guds eget skaberværk og dræber mennesker, kan aldrig være andet end en alvorlig misforståelse.

Guds vilje, kan aldrig være andet end kærlighed og godhed. Den kærlighed og godhed, som sunde forældre, har til sine egne børn. At påstå at det er Guds vilje at skyde mennesker ned afslører en totalt manglende forståelse af Bibelens Ord, Guds væsen og næstekærlighedens budskab.

Hvis vi skal sætte mærkat på Anders Breivik, så er det ikke kristen fundamentalist, men slet og ret ekstremist. Som biskop Karsten Nissen siger det: ”Det der står tilbage er at kristendommen er misbrugt til uhyrligheder. Og det må vi vende os imod!”[1]

 

Jeg har tidligere sagt, at jeg ikke kan bedømme om folk er kristne. Det er op til Gud, men det vi kan bedømme og skal bedømme, er om menneskers handlinger er kristne. I en bog jeg læste forleden stødte jeg på dette citat: ”The claim that God’s presence is with us is not for us to make. It is for our neighbors to recognize.”[2] (Påstanden om at Guds tilstedeværelse er hos os, er ikke op til os at bedømme. Det er op til vore naboer at anerkende. Min oversættelse.) Her siges det igen klart: Der er på vores handlinger (frugten) at vores tro må bedømmes.

Anders Behring Breiviks handling i Oslo og på Utøya er ikke kristne, de er djævelske! Vi må og skal fordømme sådanne handlinger. De er uforenelige med kristendom.

Vi kan fordømme handlingen, bomben og drabene, men vi kan ikke fordømme Anders Breivik! Jeg er klar over, at dette er udfordring – det er det for mig selv.

Jesus er klar i mælet, når han udfordrer os:

”v38  I har hørt, at der er sagt: ›Øje for øje og tand for tand.‹ v39  Men jeg siger jer, at I ikke må sætte jer til modværge mod den, der vil jer noget ondt. Men slår nogen dig på din højre kind, så vend også den anden til. ..”

Matthæusevangeliet kapitel 5 vers 38-39

”v43  I har hørt, at der er sagt: ›Du skal elske din næste og hade din fjende.‹ v44  Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, v45  for at I må være jeres himmelske faders børn; for han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. v46  Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tolderne også. v47  Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. v48  Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!” Matthæusevangeliet kapitel 5 vers 38-48.

 

Vi skal vende den anden kind til og vi skal elske vore fjender! Det er godt nok en udfordring. Men netop ved dette er det vigtigt at skelne mellem handlingen og manden. Vi tager afstand fra og vi fordømmer handlingen.

Naturligvis skal Breivik stå til ansvar for det afskyelige han har gjort og han skal dømmes efter gældende lov.

I modsætning til, hvad han selv gjorde, så skal han behandles med værdighed, retfærdighed. Hvis samfundet i sin dom bliver afstumpet vinder han jo. Så får han ret i alle sine uhyrlige påstande.

At elske sin fjende, er ikke det samme som at finde sig i alt.

Når vi elsker siger vi også fra. Vi siger fra overfor handlingen, men aldrig overfor mennesket. Derved viser vi kærlighed og derved sejrer kærligheden overfor ondskaben.

Det som Breivik har gjort er djævelsk og ondskabsfuldt, men han er også et Guds barn, og derfor skal han behandles retfærdigt og kærligt.

Den norske statsminister sagde ved en mindehøjtidelighed i Oslo Domkirke: “Ingen har sagt det bedre end en pige fra AUF, som blev interviewet af CNN: ‘Hvis én mand kan skabe så meget had, tænk så på hvor meget kærlighed vi kan skabe sammen.

Kærligheden skal nok få det sidste ord.

Amen.


[1] Kristeligt Dagblad. Mandag d. 25. juli 2011. Tobias Stern Johansen: Højrenationalist har en perverteret Kristendom.

[2] Samartha, Stanley J. Milk and honey – without the Lord? National Council of Churches Rewiev 101/12. 1981. Side 670.