Hører Gud bøn? – Helge Munk

Alle mennesker oplever at de har behov for at håbe på og bede til Gud eller noget, som er større end en selv. Mange mennesker tænker også over, hvorfor det nogen gange kan opleves som om, at Gud ikke hører vores bønner. I hvert fald er det nogen gange oplevelsen, at vi ikke får de svar, som vi selv synes, at vi skal have.

I dagens tale lader Helge Munk sig inspirere af et stykke i Lukasevangeliet, hvor Jesus taler om bøn.

Hør mere her:

podcast-large